Năm nay, công chức, viên chức (CC, VC) được nghỉ Tết 7 ngày. Căn cứ vào Công văn số 9087/VPCP-KGVX, Văn phòng Chính phủ đã đồng ý về lịch nghỉ Tết Âm lịch, cụ thể: Nghỉ từ thứ năm ngày 23-1-2020 đến hết thứ tư ngày 29-1-2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý); Do ngày 25-1-2020 và ngày 26-1-2020 (mùng 1, mùng 2 Tết Ân lịch) trùng với ngày thứ bảy và chủ nhật - là ngày nghỉ hàng tuần nên CC, VC sẽ được nghỉ bù vào ngày 28-1-2020 và 29-1-2020 (mùng 4, 5 tháng Giêng năm 2020).

Vì vậy, trong dịp Tết nguyên đán năm 2020, CC, VC do có 2 ngày nghỉ trùng với thứ bảy và chủ nhật nên sẽ được nghỉ liền 7 ngày. Trong thời gian nghỉ, các cơ quan, đơn vị phải lưu ý sắp xếp, bố trí hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, kịp thời. Ngoài ra, với riêng các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Những quy định thưởng Tết của công chức, viên chức - Ảnh 1.

Việc thưởng Tết cho công chức, viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng.

Tuy nhiên, theo khoản 2, điều 12 Luật CC, VC năm 2008, CC được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trong Luật CC, VC hiện nay không có quy định nào đề cập cụ thể về vấn đề thưởng Tết của nhóm đối tượng này mà chỉ quy định chung về "các chế độ khác".

Về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của VC được quy định tại điều 12 Luật VC năm 2010 như sau: Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Việc thưởng Tết của VC sẽ theo quy định của pháp luật và theo quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, hiện nay, cũng như CC, vẫn chưa có quy định chi tiết nào về vấn đề tiền thưởng với VC.

Còn theo quy định của Bộ Luật Lao động, thưởng Tết cũng như các loại tiền thưởng khác không được coi là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động. Điều 103 của Bộ luật này chỉ quy định: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Do đó, theo các quy định trên, việc thưởng Tết cho CC, VC sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng. Khi đó, mức thưởng Tết cụ thể cũng do các đơn vị, cơ quan này tự quyết định.

H.Lê