1.Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam để tính mức lương hưu

Theo điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động (NLĐ) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH.

Những thay đổi về lương hưu từ năm 2021 người lao động cần biết - Ảnh 1.

Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng BHXH của lao động nam được tính là 19 năm (tăng 1 năm so với năm 2020).

2. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu

Nếu như trước đây, người lao động(NLĐ)  trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ hưu vào năm 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ.

Thì từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo khoản 2 Điều 162 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, năm 2021, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ được nghỉ khi đủ 55 tuổi 4 tháng (trong điều kiện lao động bình thường).

Những thay đổi về lương hưu từ năm 2021 người lao động cần biết - Ảnh 2.

Khi đủ tuổi như trên và có đủ 20 năm đóng BHXH, NLĐ sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, đối với các công việc đặc biệt khác như: Làm công việc nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại; làm công việc khai thác than trong hầm lò…thì có những quy định riêng.

3. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm lao động

Từ năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm lao động cũng được thay đổi theo quy định mới tại điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

Những thay đổi về lương hưu từ năm 2021 người lao động cần biết - Ảnh 3.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).

Tin, ảnh: A.Chi