Trong đó, nợ BHXH là 10.135 tỉ đồng, nợ BHTN là 572 tỉ đồng và nợ BHYT là 2.428 tỉ đồng. Để bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ), BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp (DN) nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên kéo dài từ 3 tháng trở lên; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ì, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ; công khai danh tính đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mục tiêu đến ngày 31-12, mỗi tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; xử phạt vi phạm hành chính ít nhất 15 DN có thời gian nợ trên 3 tháng.


Công nhân Công ty TNHH Giày da Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM) luôn được đảm bảo quyền lợi BHXH

Công nhân Công ty TNHH Giày da Vĩnh Phong (quận Bình Tân, TP HCM) luôn được đảm bảo quyền lợi BHXH

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương cung cấp hồ sơ, thông tin phối hợp với LĐLĐ khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN ra tòa theo quy định. Mục tiêu đến ngày 31-12, mỗi tỉnh, thành phố nộp đơn khởi kiện ra tòa án ít nhất từ 10-50 DN có thời gian nợ trên 6 tháng.

Tin -ảnh: Đ. Viên