BHXH TP HCM ngày 25-5 cho biết từ ngày 15-5 đến 15-6-2022, đối với hồ sơ, thủ tục quy trình cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất nhưng không thay đổi thông tin trên thẻ sẽ được giải quyết và cấp lại ngay trong ngày. Đây là một trong những nội dung hoạt động của tháng cao điểm "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" của BHXH thành phố.

NÓNG: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trong ngày cho người dân - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM tuyên truyền chính sách BHXH cho người dân

Ngoài nội dung trên, trong tháng cao điểm, BHXH thành phố cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; Khuyến khích việc chi trả qua tài khoản, hạn chế chi tiền mặt.

Ngoài ra, BHXH thành phố cũng tăng cường thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp, phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân trong quá trình thực hiện.

Tin-ảnh: M.Chi