BHXH Việt Nam trả lời: Nếu bị mất thẻ BHYT, bà có thể đề nghị cấp lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia (truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ BHYT. Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, bà đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Bệnh viện quận Tân Bình (là cơ sở y tế tuyến quận, huyện), nếu muốn đến sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ (là cơ sở y tế tuyến tỉnh, TP) thì phải có giấy chuyển tuyến KCB BHYT từ Bệnh viện quận Tân Bình. Việc chuyển tuyến là do bác sĩ khám quyết định tùy thuộc vào năng lực của cơ sở KCB đó. Trường hợp bà tự đến sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ mà không trong tình trạng cấp cứu hoặc không có giấy chuyển tuyến KCB BHYT, có xuất trình đầy đủ thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh hợp lệ thì được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi hưởng BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT của bà.