HĐTLQG do Thủ tướng thành lập từ tháng 7-2013 nhằm thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng với những nhiệm vụ cụ thể như: phân tích tình hình kinh tế - xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu (LTT) vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền LTT vùng hằng năm và từng thời kỳ.


Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp trong một lần đối thoại về chính sách BHXH với công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (TP HCM)

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp trong một lần đối thoại về chính sách BHXH với công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (TP HCM)

Bên cạnh đó, HĐTLQG sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức LTT theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian; đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức LTT vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối LTT vùng, Về cơ cấu, HĐTLQG gồm 15 thành viên. Cụ the63L 5 thành viên đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 5 thành viên đại diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 5 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương, trong đó:

Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH; ba phó chủ tịch hội đồng, gồm một phó chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, một phó chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và một Phó chủ tịch Hội đồng là Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đ.Viên