Thành ủy TP HCM vừa công bố quyết định cán bộ tại TP Thủ Đức. 

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 có 45 người, trong đó có 14 nữ.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức có 14 người, trong đó có 3 nữ. 

Ông Kiều Ngọc Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VIệt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức.

Ông Kiều Ngọc Vũ được chỉ định tham gia BCH, BTV Thành ủy TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM thăm hỏi thành viên của Tổ chức Tài chính vi mô CEP ẢNH: THANH NGA

Ông Kiều Ngọc Vũ sinh ngày 12-12-1976; quê quán xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM; thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cử nhân Vật lý; cử nhân Triết học.

Từ tháng 7-2010 đến tháng 6-2012, ông là Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận 1 - TP HCM.

Từ tháng 6-2012 đến tháng 4-2013, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TP HCM.

Từ  tháng 4-2013 đến nay, ông là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

T.Ngôn