Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP HCM khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP HCM khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP HCM khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.