Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 10 Nghị định 39/2016/NĐ-CP thì khi biết tin xảy ra TNLĐ chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 NLĐ trở lên, người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn phải khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra tai nạn. Trường hợp tai nạn làm chết người thì đồng thời báo ngay cho cơ quan công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Như vậy, khi có TNLĐ xảy ra tại đơn vị mình, doanh nghiệp có trách nhiệm khai báo với cơ quan chức năng dù NLĐ bị tai nạn đang trong thời gian thử việc hay đã ký kết hợp đồng lao động.