Theo đó, nội dung đại hội sẽ bao gồm báo cáo hoạt động CĐ cơ sở nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ qua; bầu ban chấp hành CĐ cơ sở mới và thông qua nghị quyết đại hội. Hình thức tổ chức đại hội gồm đại hội đại biểu (đối với CĐ cơ sở có 150 đoàn viên trở lên) và đại hội toàn thể (đối với CĐ có dưới 150 đoàn viên).

LĐLĐ quận lưu ý CĐ cơ sở cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự. Thành viên ban chấp hành phải bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động CĐ, có uy tín đối với đoàn viên và am hiểu hoạt động sản xuất tại đơn vị. Trong quá trình tổ chức, CĐ cơ sở cần báo và tranh thủ sự hỗ trợ của ban giám đốc, nhất là việc giải đáp các thắc mắc của đoàn viên về chế độ, chính sách. Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở kéo dài đến ngày 30-9.

T.Nga