Giải thưởng năm nay thu hút gần 200 hồ sơ dự thi từ các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước ở các hạng mục: hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực; chính sách lương, thưởng và phúc lợi; quản lý hiệu quả công việc, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc tốt nhất. Qua bình xét, ban tổ chức đã trao 21 giải thưởng, gồm 1 giải DN xuất sắc nhất, 1 giải do hội đồng thẩm định đề cử và 19 giải thưởng cho các hạng mục.

Trao giải doanh nghiệp xuất sắc nhất về nhân sự

Đặc biệt, giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất được trao cho Unilever Việt Nam, ghi nhận sự vượt trội về hiệu quả từ các chính sách quản trị nhân sự của công ty.

N.Khôi