Lê Văn Hưng (Công ty An Bình, quận 5, TP HCM)

Phải tính thời gian làm việc thực tế để trả trợ cấp

Bà Liễu Thị Ngọc, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy đúng là anh Hưng đã làm việc cho công ty từ năm 1999. Do có sự nhầm lẫn nên bộ phận tài chính đã tính không đầy đủ thời gian làm việc thực tế để trả trợ cấp thôi việc cho anh Hưng. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sẽ tính lại thời gian hưởng trợ cấp thôi việc cho anh Hưng từ năm 1999 đến 2008.