Trong 2 ngày làm việc, đại hội thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017; phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023.

Phấn đấu kết nạp 8.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Với khẩu hiệu "Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xây dựng quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình", đại hội đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu kết nạp 8.000 đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở ở 100% DN có từ 10 lao động trở lên; hằng năm có 90% CĐ cơ sở khu vực nhà nước đạt vững mạnh và đến cuối nhiệm kỳ có 60% CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước (có từ 30 lao động trở lên) đạt danh hiệu CĐ cơ sở vững mạnh... Đại hội đã bầu ban chấp hành CĐ quận nhiệm kỳ XI gồm 21 thành viên. 

Tin-ảnh: T.Nga