Theo đó, phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng đối với trường hợp chủ tàu không mua bảo hiểm bắt buộc cho thuyền viên làm việc trên tàu (quy định hiện hành không quy định xử phạt hành vi này).

Phạt đến 80 triệu đồng nếu không mua bảo hiểm cho thuyền viên - Ảnh 1.

Mức phạt nêu trên đồng thời áp dụng đối với các hành vi:

- Không thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong thời gian đi tàu.

- Không thanh toán phần chi phí đồng chi trả và các chi phí không thuộc danh mục do BHYT chi trả như: chi phí phẫu thuật, nằm viện, các loại thuốc....

- Không trả đủ tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thuyền viên trong thời gian điều trị.

- Không cung cấp kinh phí cho thuyền viên hồi hương theo quy định

Ngoài ra, chủ tàu vi phạm những quy định nêu trên còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn từ 3 đến 6 tháng.

Nghị định 142/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-2-2018 và thay thế Nghị định93/2013/NĐ-CP ngày 20-8-2013.

K.An