Thí sinh dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và viết một bài tự luận với chủ đề là tư tưởng, lời nói, hành động, việc làm của Bác Hồ về tổ chức sản xuất, thực hành tiết kiệm, thi đua lao động trong các doanh nghiệp dệt may; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong xây dựng tổ chức, rèn luyện lực lượng, bồi dưỡng lý tưởng, củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân trong sự phát triển của ngành dệt may và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động cuộc thi Bác Hồ với ngành dệt may Việt Nam và công nhân lao động - Ảnh 1.

Tất cả đoàn viên, CNVC-LĐ ngành Dệt may Việt Nam đều được tham gia cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày phát động đến ngày 31-5 và dự kiến trao giải đầu tháng 6-2020. Đối tượng tham gia là đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành dệt may Việt Nam.

Tin-ảnh: N.Hà