Theo đó, mỗi đoàn viên, CNVC-LĐ chọn một môn thể thao thích hợp để tập. Các cấp Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phong trào tập thể dục giữa giờ, từ đó vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, vật chất để triển khai phong trào hiệu quả.

Phát động phong trào tập thể dục giữa giờ trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công đoàn TP sẽ phát huy vai trò của Cung Văn hóa Lao động TP, nhà văn hóa lao động quận, huyện để phát triển phong trào rèn luyện thể dục, thể thao; tổ chức các hội thi, hội thao nhằm phát triển mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ CNVC-LĐ 

N.Hà