Tại lễ phát động, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM đã kêu gọi công nhân (CN) các KCX-KCN nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động; tuân thủ nội quy, quy định, quy trình sản xuất an toàn của doanh nghiệp.

Phát động Tháng An toàn - Vệ sinh lao động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP Acecook Việt Nam tại lễ phát động Tháng An toàn - Vệ sinh lao động

Hưởng ứng lễ phát động, ban giám đốc và gần 6.000 CN Công ty CP Acecook Việt Nam cam kết thực hiện các nội dung: Đa dạng chương trình huấn luyện AT-VSLĐ cho CN và đội ngũ an toàn vệ sinh viên, tăng cường kiểm tra AT-VSLĐ, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho CN, phát động phong trào thi đua tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an toàn. Công ty cũng sẽ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ.

Tin-ảnh: N.Hà