Cuộc thi nhằm khuyến khích và tôn vinh các nhà báo viết về lao động trẻ em thông qua các sản phẩm báo chí, truyền thông có nội dung và hình thức thể hiện tốt về các giải pháp, đề xuất, sáng kiến, gương điển hình, kinh nghiệm, mô hình tốt trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tác giả có tác phẩm thuộc mọi loại hình báo chí liên quan đến chủ đề phòng ngừa lao động trẻ em đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ ngày 1-1-2018 đến hết ngày 31-8-2019 đều có thể gửi bài dự thi. Các tác phẩm dự thi gửi đến ban tổ chức theo địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam - đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Email: vananh.vjtc@gmail.com.

Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 31-8. Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong quý III/2019.

N.Khôi