Theo đó, từ nay đến ngày 20-4, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel sẽ đẩy mạnh phong trào sáng kiến ý tưởng trở thành hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp và thiết thực, lập thành tích chào mừng Tháng Công nhân năm 2021. Trong 40 ngày thực hiện chương trình, tổng công ty đặt mục tiêu có 165 sáng kiến đăng ký mới và áp dụng vào thực tiễn (tương đương với số lượng sáng kiến trong 1 quý). Năm 2021, mỗi người lao động đăng ký ít nhất 1 sáng kiến ý tưởng, toàn đơn vị có hơn 2.000 sáng kiến ý tưởng mới với giá trị làm lợi phấn đấu đạt khoảng 250 tỉ đồng.

Viettel đặt mục tiêu có hơn 2.000 sáng kiến trong năm 2021 - Ảnh 1.

Lễ ký kết hưởng ứng chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel là đơn vị dẫn đầu phong trào sáng kiến ý tưởng của Viettel trong nhiều năm qua, được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tin tưởng, lựa chọn là Công đoàn cơ sở tổ chức phát động điểm thực hiện chương trình. 

Tin-ảnh: V.Duẩn