Điểm nhấn của chương trình là hai bên thống nhất phát động cuộc thi đề xuất ý tưởng cải cách hành chính trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Đối tượng dự thi là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên CĐ các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, CĐ viên chức các tỉnh, thành phố. Cuộc thi tiến hành từ các cấp CĐ cơ sở, cấp trên cơ sở với hình thức viết và thuyết trình. Vòng chung khảo sẽ được CĐ Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức trong tháng 10-2019.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam, kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên CĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính mới, hữu ích, thiết thực; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin-ảnh: N.Tú