Chương trình đã lắng nghe những cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm và những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 như: Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cải cách hành chính tại Đảng bộ…

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong học tập và làm theo Bác Hồ - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, mong muốn cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phương pháp cách mạng và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tin-ảnh: Tr.Hoàng