Cán bộ CĐ đã được nghe phổ biến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó đáng lưu ý là 3 khâu đột phá: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phổ biến nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và CĐ TP HCM đến cơ sở - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn quận 8, TP HCM tại hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và CĐ TP HCM

Thông qua hội nghị, LĐLĐ quận kêu gọi tập thể đoàn viên và người lao động trên địa bàn nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

Tin-ảnh: T.Nga