Phổ biến nghị quyết Đại hội Công đoàn XII đến Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, báo cáo kết quả đại hội. Ảnh minh họa

Báo cáo cùng các đại biểu, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thông tin Đại hội XII CĐ Việt Nam đã diễn ra từ ngày 24 đến 26-9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với 946 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên tham dự. Theo Nghị quyết đại hội, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp CĐ sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Cũng trong nhiệm kỳ này, CĐ Việt Nam đã đề ra 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát phải thực hiện.

Thông qua buổi báo cáo, đại diện LĐLĐ TP HCM đề nghị tập thể đoàn viên CĐ ở quận Bình Tân nói riêng và TP nói chung nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.

M.Chi