Các bên thống nhất phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ... Đặc biệt, tổ chức Công đoàn quận được tham gia đóng góp ý kiến trước khi UBND quận ra các quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVC-LĐ.

UBND, LĐLĐ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH quận 6 ký kết chương trình phối hợp năm 2017
UBND, LĐLĐ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH quận 6 ký kết chương trình phối hợp năm 2017

Bên cạnh đó, để hỗ trợ việc Công đoàn khởi kiện, nhất là kiện các doanh nghiệp nợ BHXH, cơ quan BHXH quận sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình nợ đọng, tình hình chốt sổ BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến trong quý I/2017, Công đoàn quận sẽ khởi kiện 8 doanh nghiệp nợ BHXH.

Tin-ảnh: T.Nga