Song song với việc tuyên truyền về chương trình "Giảm nghèo bền vững" năm 2021, LĐLĐ TP HCM đề nghị LĐLĐ TP Thủ Đức và LĐLĐ các quận, huyện phối hợp với các đoàn thể tại địa phương khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo có thành viên là đoàn viên, CNVC-LĐ để nắm nhu cầu, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch vận động và chăm lo phù hợp.

Phối hợp chăm lo cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức (TP HCM), thăm hỏi công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa mái ấm Công đoàn; vận động hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn cho đoàn viên, CNVC-LĐ. 

Tin-ảnh: H.Đào