Mỗi đoàn viên - lao động được nhận một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, tổng số tiền chăm lo trên 23.700 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP còn chi hỗ trợ cho 742 đoàn viên các nghiệp đoàn giáo viên, mầm non, nhóm trẻ tư thục, bảo mẫu ngoài công lập, với tổng số tiền chăm lo hơn 890 triệu đồng. Các cấp Công đoàn TP cũng đã vận động được chủ nhà trọ giảm giá cho thuê với 57.606 phòng trọ và vận động được 200 phòng trọ miễn thu tiền thuê trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất.

Chăm lo, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

LĐLĐ TP còn phối hợp Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao hỗ trợ 7.000 suất ăn cho công nhân tại các khu nhà trọ bị mất việc làm do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin-ảnh: H.Đào