Theo nội dung ký kết, ngoài đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, giáo dục pháp luật cho người lao động, các bên sẽ cùng phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH tại các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chế độ, chính sách. Nếu phát hiện doanh nghiệp sai phạm, các bên sẽ chủ động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt nghiêm khắc để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Phối hợp giám sát thực hiện chính sách BHXH - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Ngoài việc nâng cao hiệu quả chấp hành quy định pháp luật lao động và chính sách BHXH, hoạt động phối hợp giữa 3 bên còn hướng đến mục tiêu ngăn ngừa hiệu quả tình trạng nợ đọng, chậm đóng và trốn đóng BHXH của người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin-ảnh: M.Chi