Hai bên sẽ phối hợp phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CNVC-LĐ; trao giải thưởng truyền thống Trần Văn Kiểu, qua đó nhân rộng gương điển hình tiên tiến và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động Công đoàn (CĐ).

Phối hợp ngăn ngừa vi phạm

Song song đó, UBND quận 5 sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng LĐLĐ quận tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về Bộ Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, BHYT... cho CNVC-LĐ và CĐ cơ sở. UBND quận sẽ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; qua đó ngăn ngừa, hạn chế các vụ tranh chấp lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

H.Đào