Phần lớn nội dung các bản thỏa ước đều bảo đảm nội dung theo quy định. Nhiều bản thỏa ước có thêm các nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn luật, như: lương tháng 13, tiền chuyên cần; thưởng A, B, C; trợ cấp nhà trọ, nuôi con nhỏ…

Quận 12, TP HCM: 90% doanh nghiệp ký thỏa ước tập thể - Ảnh 1.

Để đạt được kết quả trên, LĐLĐ quận 12 đã tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, như: thường xuyên theo dõi, đôn đốc; bố trí nhân sự trực tiếp phụ trách, hỗ trợ CĐ cơ sở tháo gỡ khó khăn kịp thời; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lấy ý kiến người lao động và đàm phán, thương lượng cho đội ngũ cán bộ CĐ… 

H.Huyền