Vẫn còn thỏa ước có điều khoản trái luật - Ảnh 1.

 Bên cạnh đó, 282/592 DN đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế đối thoại định kỳ. Về việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, hiện có 294/592 DN đã ký kết nhưng tuy nhiên chỉ 16% thỏa ước đạt loại A, vẫn còn nhiều thỏa ước ít điều khoản có lợi cho người lao động, đặc biệt còn 9% thỏa ước có điều khoản trái với luật.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận đã khen thưởng 21 đơn vị có nhiều thành tích trong thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Công đoàn quận cũng tuyên dương 21 CNVC-LĐ tiêu biểu, 37 gương "Người tốt, việc tốt" và 63 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

T.Nga