Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐ cơ sở được hướng dẫn 10 tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; hướng dẫn thao tác tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của CĐ cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới.

Thừa Thiên - Huế: Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia tập huấn

Theo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên là phục vụ lợi ích hợp pháp của đoàn viên trong việc sử dụng các thiết chế CĐ thời gian tới và hưởng những ưu đãi trong chương trình phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ tỉnh và các cấp CĐ triển khai.

Tin-ảnh: N.Hà