Hai bên thống nhất một số nội dung phối hợp trọng tâm như: Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan đến người lao động; tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật lao động; giải quyết các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Quảng Nam: Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Sáng cùng ngày, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cũng đã tổng kết Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động; đánh giá, tổng kết cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước về công nhân, Công đoàn"; sơ kết giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Tin-ảnh: Tr.Thường