Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phát động các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ như: "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... đạt nhiều kết quả nổi bật.

Quảng Ngãi: Hơn 20.300 sáng kiến của CNVC-LĐ được ứng dụng thực tiễn - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị

Qua phát động, hơn 20.300 đề tài, sáng kiến, giải pháp sáng tạo của CNVC-LĐ được ứng dụng vào thực tiễn công tác, lao động sản xuất đã giải quyết được khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, mỗi năm tiết kiệm và làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã tặng bằng khen cho 38 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

T.Trực