Bốn năm qua, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân bổ, giao chỉ tiêu thu chi tài chính CĐ, kinh phí tiết giảm đến các cấp CĐ. Đồng thời, hướng dẫn các cấp CĐ lập dự toán, giao chỉ tiêu tiết kiệm chi hành chính, hoạt động phong trào đến từng CĐ cơ sở trực thuộc. Đến nay các cấp CĐ trong tỉnh đã tiết kiệm chi được khoảng trên 12,6 tỉ đồng.

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đôn đốc số thu nộp kinh phí CĐ và kinh phí tiết giảm để kiểm soát số thu đúng, đủ.

Quảng Ngãi: Tạo nguồn kinh phí xây dựng thiết chế Công đoàn - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết 9c.

Tin-ảnh: T.Trực