Hiện toàn tỉnh có 13 NĐ nghề cá được thành lập với 6.749 đoàn viên, phân chia thành 185 tổ NĐ hoạt động ở 734 tàu cá chuyên đánh bắt, khai thác hải sản ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Trong những năm qua, các NĐ đã phát huy được vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, ngư dân, tạo sự đoàn kết trong quá trình khai thác đánh bắt, giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, ngư dân. Bên cạnh đó, NĐ nghề cá còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh hải quốc gia.

Tuy nhiên, thời gian qua, NĐ Nghề cá Quảng Ngãi hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh phí nên rất cần Tổng LĐLĐ Việt Nam có chính sách hỗ trợ.

Quảng Ngãi: Tháo gỡ khó khăn cho nghiệp đoàn nghề cá - Ảnh 1.

Lãnh đạo Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam khảo sát tại Nghiệp đoàn xã Bình Châu

Qua khảo sát trực tiếp tại NĐ xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), ông Trần Văn Quý, Chủ tịch NĐ Nghề cá Việt Nam, đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để báo cáo Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: T.Trực