Trong 5 năm qua, song song với hoạt động tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các HTX thành viên, Liên minh HTX TP còn tăng cường các hoạt động trợ vốn cho xã viên các HTX.

Quỹ Trợ vốn xã viên HTX (Quỹ CCM) đã trợ vốn cho 302.624 lượt thành viên, với doanh số hơn 8.000 tỉ đồng. Hoạt động hiệu quả của Quỹ CCM đã góp phần tạo điều kiện cho các thành viên, người lao động trong các tổ hợp tác có thêm nguồn vốn kinh doanh và tăng thêm thu nhập. Qua khảo sát, 97% HTX và thành viên nhận trợ vốn làm ăn có lãi.

Bên cạnh công tác trợ vốn, 5 năm qua, Liên minh HTX TP còn phối hợp với các trường đại học trên địa bàn TP tổ chức các lớp đào tạo dài hạn, bồi dưỡng chuyên ngành cho 2.800 thành viên; mở 191 lớp phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật HTX cho 14.046 thành viên.

T.Ngôn