Theo Thông tư, TNLĐ hàng hải là tai nạn xảy ra trong thời gian đi tàu gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho thuyền viên trong khi thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tàu hoặc người được chủ tàu ủy quyền. 

Những trường hợp tai nạn đối với thuyền viên xảy ra tại địa điểm và thời gian hợp lý cũng được khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo theo quy định tại Thông tư này, bao gồm: Tai nạn xảy ra đối với thuyền viên khi đi từ nơi cư trú đến tàu biển, từ tàu biển về nơi cư trú. Điều tra TNLĐ hàng hải nhằm xác định nguyên nhân hay những khả năng có thể là nguyên nhân gây ra TNLĐ hàng hải để có những biện pháp hữu hiệu phòng tránh và hạn chế tai nạn tương tự. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết chế độ lao động cho thuyền viên Việt Nam.

Quy định mới về khai báo, điều tra tai nạn lao động hàng hải - Ảnh 1.

Theo Thông tư, khi nhận được tin báo có tai nạn xảy ra tại đối với thuyền viên của mình, người sử dụng lao động phải thành lập ngay Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở để tiến hành điều tra vụ tai nạn đó. Ngay khi nhận được tin báo TNLĐ hàng hải có thuyền viên chết hoặc làm hai thuyền viên bị tai nạn nặng trở lên xảy ra, Cảng vụ hàng hải khu vực chủ trì quyết định thành lập Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải cấp tỉnh.

Ngay khi nhận được tin báo TNLĐ hàng hải có thuyền viên chết hoặc làm hai thuyền viên bị tai nạn nặng trở lên xảy ra tại nước ngoài hoặc các trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có tính chất phức tạp nếu xét thấy cần thiết, Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải cấp trung ương. Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải có nhiệm vụ yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp các tài liệu, hồ sơ, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành lấy lời khai và điều tra dựa trên các chứng cứ thu thập được có liên quan đến vụ tai nạn.

Thông tư cũng quy định Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải phải tiến hành làm việc với người sử dụng lao động để yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp các tài liệu, hồ sơ, phương tiện có liên quan đến vụ TNLĐ hàng hải chết người hoặc TNLĐ hàng hải làm 2 thuyền viên bị thương nặng trở lên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong nước và nước ngoài có liên quan để thu thập dấu vết, chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lập biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ hàng hải, Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải phải gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) biên bản điều tra TNLĐ hàng hải và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ hàng hải tới các cơ quan có thành viên trong Đoàn điều tra TNLĐ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ LĐ-TB-XH (Thanh tra Bộ và Cục An toàn lao động), trụ sở của người sử dụng lao động có thuyền viên xảy ra TNLĐ hàng hải và các nạn nhân hoặc thân nhân thuyền viên bị nạn.

Đ.Viên