Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, người lao động làm việc với HĐLĐ không xác định thời hạn khi muốn nghỉ việc phải báo trước 45 ngày. Nếu không báo trước đúng 45 ngày tức là đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ và một khoản tiền tương ứng với tiền lương những ngày không báo trước; phải hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có). Về phía người sử dụng lao động, phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH. Như vậy, ở trường hợp bạn Thanh, do bạn đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật nên phải bồi thường cho doanh nghiệp các khoản đã nêu trên, còn doanh nghiệp phải trả sổ BHXH cho bạn.

Có được giữ sổ BHXH của nhân viên? - Ảnh 1.