BHXH Việt Nam trả lời: Viện Tim TP HCM là bệnh viện tuyến tỉnh. Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 22 Luật BHYT, trường hợp bà tự đến khám chữa bệnh (KCB) tại Viện Tim TP HCM (không trong tình trạng cấp cứu, không có giấy chuyển viện), có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (có ảnh) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB nội trú trong phạm vi và mức hưởng BHYT ghi trên thẻ. Tuy nhiên, vì bà KCB trái tuyến nên sẽ không được hưởng chế độ miễn cùng chi trả trong trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm của những lần đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Phần chi phí cùng chi trả của người bệnh đi KCB trái tuyến (nếu có) cũng không được tính tích lũy để xác định là điều kiện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Nếu tình trạng bệnh của bà không cần điều trị nội trú, được bác sĩ kê đơn cấp thuốc về nhà hoặc chỉ phải điều trị ngoại trú thì không thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Vì vậy, bà nên đi KCB BHYT đúng tuyến và đúng quy định để được hưởng đầy đủ chế độ, quyền lợi BHYT.