Nguyễn Thị Lý (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Tôi đang có thai hơn 6 tháng và dự sinh là ngày 15-6. Tôi đã đóng BHXH từ tháng 5-2018 đến tháng 3-2020 do sức khỏe không tốt nên tôi xin công ty cho nghỉ thai sản sớm 2 tháng. Như vậy sau khi sinh con thì tiền thai sản của tôi có bị ảnh hưởng gì không?".

- Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 2, khoản 3 điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Khoản 1 điều 34 Luật BHXH quy định lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Trường hợp của chị, nếu sinh con vào thời điểm 15-6 thì chị có 10 tháng đóng BHXH (từ tháng 6-2019 đến tháng 3-2020) trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 6-2019 đến tháng 5-2020). Do đó, chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, thời gian nghỉ thai sản trước khi sinh không ảnh hưởng đến tiền trợ cấp thai sản của chị.