Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM

Người lao động đăng ký việc làm tại trung tâm DVVL TP HCM

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; được giao tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính. Trụ sở trung tâm đặt tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tư vấn học nghề, việc làm cho người lao động (NLĐ); tư vấn cho NLĐ về tuyển dụng lao động (LĐ); chính sách, pháp luật LĐ cho NLĐ, người sử dụng LĐ; giới thiệu việc làm cho NLĐ, cung ứng và tuyển LĐ theo yêu cầu của người sử dụng LĐ.

N.Phan