NĐ quy tụ 21 thành viên là giúp việc gia đình và nhân viên tạp vụ, vệ sinh đang làm việc trên địa bàn. Tại buổi lễ, NĐ đã thông qua quy chế hoạt động và ra mắt ban chấp hành lâm thời gồm 3 thành viên. Dịp này, LĐLĐ quận đã hỗ trợ NĐ 3 triệu đồng làm kinh phí ban đầu để hoạt động, đồng thời tặng 21 phần quà cho đoàn viên, mỗi phần trị giá 350.000 đồng.

Ra mắt nghiệp đoàn giúp việc gia đình - Ảnh 1.

Ta mắt Tổ thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn tại khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trước đó, LĐLĐ quận Tân Phú cũng đã ra mắt Tổ thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn (CĐ) khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ có nhiệm vụ quán triệt Nghị định 149/NĐ/2018 của Chính phủ (về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc) đến 100% doanh nghiệp có tổ chức CĐ, 80% doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên, giúp người sử dụng lao động hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; Phấn đấu vận động thành lập mới 44 CĐ cơ sở, 1 NĐ giáo viên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và 2 NĐ giúp việc gia đình.

H.Huyền