Theo đó, sau khi nhận được dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, các phòng, ban chuyên môn của BHXH các tỉnh, thành yêu cầu doanh nghiệp (DN) lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động (NLĐ); đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra nếu DN không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng DN giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận... để đôn đốc đóng, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm DN ngừng hoạt động.

Rà soát người tham gia BHXH thông qua dữ liệu của cơ quan thuế - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nếu DN chây ì đóng BHXH cho NLĐ, BHXH các tỉnh, thành phố phải tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất. Trong trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với những DN vi phạm nghiêm trọng. Chậm nhất đến ngày 31-12, BHXH tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp.

K.An