Theo chỉ tiêu, trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia BHTN; hơn 88,4 triệu người tham gia BHYT. Để thực hiện chỉ tiêu trên, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, TP tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu từ các cơ quan có liên quan với dữ liệu đang quản lý để xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Rà soát, vận động người dân tham gia bảo hiểm - Ảnh 1.

Năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với gần 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh, TP cần phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập…). Trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới; đôn đốc người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến hạn phải đóng tiếp tục tham gia để duy trì bền vững.

Tin-ảnh: T.Ngôn