Cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 162 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

Sa thải người lao động trái luật sẽ bị phạt tù - Ảnh 1.

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;

b) Sa thải trái pháp luật đối với NLĐ.

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, NLĐ phải thôi việc.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm:

a) Đối với 2 người trở lên;

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác".

Những điều chỉnh trên là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của NLĐ khi bị các chủ doanh nghiệp tìm cách sa thải trái quy định của pháp luật.

Tin -ảnh: Đ.Viên