Cụ thể, trong 2 ngày 8 và 9-4, khi mua sắm, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi: hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên được tặng một phiếu mua hàng 30.000 đồng, hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên được tặng 2 phiếu mua hàng 30.000 đồng. Đoàn viên CĐ có mang theo thẻ đoàn viên khi mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng thêm 1 phiếu mua hàng 30.000 đồng, hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên được tặng thêm 2 phiếu mua hàng 30.000 đồng. Như vậy, mỗi khách hàng là đoàn viên CĐ được tặng tối đa 4 phiếu mua hàng trong suốt chương trình.

Để tham gia và nhận được ưu đãi của chương trình, đoàn viên phải đăng ký sinh hoạt khách hàng thân thiết của Saigon Co.op.

H.Đào