Triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Tin mới

19/03/2017 21:38

Đây là định hướng trọng tâm của LĐLĐ TP HCM đối với các cấp Công đoàn (CĐ) khi triển khai hoạt động tuyên giáo từ nay đến hết năm 2017.

Theo đó, ngoài tiếp tục phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp CĐ cần tập trung tuyên truyền Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XI CĐ TP HCM và Đại hội XII CĐ Việt Nam.

CNVC-LĐ SAWACO bán hàng giảm giá gây quỹ giúp đỡ công nhân khó khăn Ảnh: KHÁNH AN
CNVC-LĐ SAWACO bán hàng giảm giá gây quỹ giúp đỡ công nhân khó khăn Ảnh: KHÁNH AN

LĐLĐ TP HCM lưu ý các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp nhằm tạo sức lan tỏa; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị, nhất là chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

B.Đằng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI