Bà Lê Thị Minh Thư, giám đốc công ty, trả lời: Trong cuộc họp với đại diện tập thể lao động vào tháng 9-2017, công ty có thông báo tình hình khó khăn do đối tác nước ngoài bất ngờ bị phá sản. Do vậy một số chế độ, chính sách phúc lợi cho NLĐ, như nghỉ mát, mua BHYT cho thân nhân của NLĐ…, công ty tạm dừng thực hiện. Sang năm 2018, công ty sẽ cấp bù cho NLĐ. Việc này đã được thông báo rộng rãi ngay sau đó và công ty không nhận được ý kiến thắc mắc nào. Chúng tôi sẽ phổ biến lại nội dung này để NLĐ hiểu và chia sẻ khó khăn với công ty.

Sang năm 2018 sẽ cấp bù cho người lao động - Ảnh 1.