Bà Lê Thảo Phương, đại diện công ty, trả lời: Đúng là ngoài việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, hằng năm công ty còn tăng lương theo niên hạn cho người lao động (NLĐ) định kỳ vào tháng 6 mỗi năm. Năm nay, công ty cũng đã lên kế hoạch tăng lương cho NLĐ nhưng do tình hình kinh doanh gặp một số khó khăn nên chưa thực hiện được. Chậm nhất đầu tháng 12-2017, công ty sẽ điều chỉnh lương và truy trả khoản lương chênh lệch từ tháng 6 đến nay cho NLĐ.

Sao không tăng lương theo niên hạn? - Ảnh 1.