Theo quy định của Luật BHXH, từ năm 2016 trở đi, mức đóng BHXH phải bao gồm cả lương và phụ cấp, nhưng công ty lại không tính đóng khoản phụ cấp nêu trên vào BHXH cho chúng tôi?".

Sao không tính phụ cấp vào khoản đóng BHXH? - Ảnh 1.

Ông Bùi Việt Tiến, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1-1-2016 đến 31-12- 2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, phụ cấp lương đóng BHXH là các khoản phụ cấp bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự. Đối chiếu với quy định trên, khoản trợ cấp hiệu quả công việc gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của NLĐ (được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH) không nằm trong quy định phải đóng BHXH. Do vậy, việc công ty không gộp trợ cấp hiệu quả công việc vào khoản tính đóng BHXH cho NLĐ là phù hợp với quy định pháp luật.